http://www.seacapt.se/MsSpacer.gif

http://www.seacapt.se/MsSpacer.gif

SJÖKAPTENSFÖRENINGEN I GÖTEBORG

http://www.seacapt.se/MsSpacer.gif

http://www.seacapt.se/MsSpacer.gif

http://www.seacapt.se/images/MsSpacer.gif

image001

http://www.seacapt.se/images/MsSpacer.gif

Välkommen till

SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA, UNDERSTÖDSFÖRENING

http://www.seacapt.se/images/MsSpacer.gif

 

http://www.seacapt.se/MsSpacer.gif

http://www.seacapt.se/MsSpacer.gif

 

image005

image006

image007

image008

image009

image010

image011

image012

http://www.seacapt.se/MsSpacer.gif

http://www.seacapt.se/MsSpacer.gif

Adress:

  Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening   

N Gubberogatan 13

416 63 Göteborg

 

Telefonsvarare: 031-21 42 42

E-mail:  seacapt@seacapt.se

 

Org.nr: 857201-5298

 

 Adressändringar

Det är mycket viktigt att alla medlemmar meddelar adressändringar direkt till föreningen, Klicka här och skicka ett mail direkt till sekreteraren.

 

Föreningsmöten

 

Föreningen har två ordinarie möten varje år.

Ett årsmöte på våren och ett allmänt möte på hösten.

 

Datum och Tid för mötena. Klicka här. 

 

Nuvarande verksamheter

Föreningen bedriver en omfattande verksamhet i olika former. Dels genom pensioner enligt stadgar och grundidé med därtill hörande administration och fondförvaltning, dels genom förvaltning och uthyrning av fritidsanläggningen Smedstorp samt föreningens båda fastigheter på Norra Gubberogatan i östra Göteborg.

 

Fastigheterna förvaltas och uthyres av föreningens tillhöriga ”Skeppsredare Wilhelm R Lundgrens Minnesfond”.

Fritidsanläggningen Smedstorp förvaltas och uthyres av ” Stiftelsen Skeppsredare Wilh. R Lundgrens minnesfond”

 

Erhållna pensioner och bidrag i form av subventioner har idag inte samma betydelse som i föreningens tidiga historia, men kan dock i många fall bidra till att på ett inte oväsentligt sätt höja livskvaliteten för medlemmarna. En annan viktig del härvidlag, är den möjlighet som vid möten och sammankomster ges att träffa kollegor och likasinnade under trevliga och gemytliga former. 

 

Antal medlemmar 31 december 2018

683 medlemmar. Därav 338 aktiva och 345 pensionärer varav 53 änkor/barn som får pension.

 

Medlemmarnas namn samt aktuella stadgar finns i en matrikel som normalt utges vart femte år. Nästa utgåva kommer år 2020.

 

Uppdaterad av webmaster 2019-03-18

http://www.seacapt.se/images/MsSpacer.gif

http://www.seacapt.se/images/MsSpacer.gif

http://www.seacapt.se/images/MsSpacer.gif

http://www.seacapt.se/images/MsSpacer.gif