image001

Välkommen till

SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA, UNDERSTÖDSFÖRENING

 

http://www.seacapt.se/MsSpacer.gif

http://www.seacapt.se/MsSpacer.gif

 

image005

image006

image007

image008

image009

image010

image011

image012

http://www.seacapt.se/MsSpacer.gif

http://www.seacapt.se/MsSpacer.gif

   Medlemskap

Inträde såsom medlem i föreningen kan vinnas av alla i Västra Götalands- och Hallands län bosatta examinerade sjökaptener med svensk fullständig sjökaptensexamen och slutbetyg. Inträde i föreningen får inte ske vid högre ålder än 45 år.

 

Inträde i föreningen sökes hos dess styrelse (se nedan), varvid sökanden skall lämna uppgift om personnummer, civilstånd och bostadsort samt för gift person makes/makas personnummer. 

 

    Man betalar in 300 / 600 / 1200 eller 1800 kronor.

    OBS! Avgiften är från 2016 inte längre avdragsgill.

 

Betalningen sker årligen förskottsvis före januari månads utgång till Bankgiro 376-2986 med angivande av flaggnummer och namn.

 

 Vid 65 års ålder betalas sedan den årliga pensionen ut den 1 mars varje år till anmält konto. 30 % dras i skatt.

  

OBS! Meddela adressändring snarast till seacapt@seacapt.se

 

   Välkommen att ansöka om medlemskap!

  

Skicka ett mail till Styrelsen:  seacapt@seacapt.se

  1. Namn
  2. Personnummer
  3. Civilstånd
  4. Makas/makes namn och personnummer
  5. Adress
  6. Telefonnummer
  7. E-mailadress
  8. Examensåret för fullständig svensk sjökaptensexamen
  9. Nuvarande sysselsättning

VÄLKOMMEN att ansöka!

 

 

  Styrelsen för Sjökaptensföreningen i Göteborg

  N. Gubberogatan 13

  416 63 Göteborg

 

Uppdaterades av webmaster 2018-11-17