VICE ORDFÖRANDE

 

 

1858 - 1878       Flagg nr 18             J. M. Kruse            sjökapten

 

1879 - 1885       Flagg nr 37             W. Fleetwood       sjökapten

 

1886 - 1901       Flagg nr 50             G. D. Kennedy       varvsdisponent

 

1902 - 1910       Flagg nr 77             A. Appelberg         sjökapten

 

1911                    Flagg nr 322           S. Almqvist            skeppsbyggmästare

 

1912 - 1913       Flagg nr 132           H. Skantze             sjökapten

 

1914 - 1918       Flagg nr 792           A. Thore                sjökapten

 

1919 - 1935       Flagg nr 690           G. Janson              sjökapten

 

1936 - 1939       Flagg nr 816           A. Pedersen          sjökapten

 

1940 - 1942       Flagg nr 1414         R. Sörman             skeppsredare

 

1943-1944         Flagg nr 1094         E. Rundberg          sjökapten

 

1945 - 1948       Flagg nr 1363         C. D. Loid               sjökapten

 

1949 - 1951       Flagg nr 1435         G. Hammar            fabrikör

 

1952 - 1959       Flagg nr 1465         F. Baeckström     sjökapten

 

1960 - 1967       Flagg nr 1388         D. Forssblad         sjökapten

 

1968 - 1969       Flagg nr 1497         T. Hammar            fabrikör

 

1970 - 1985       Flagg nr 1518         S. Eklund               sjökapten

 

1986 - 1989       Flagg nr 1582         B. Elam                   sjökapten

 

1990 - 2000       Flagg nr 1536         Torkel Bodin          sjökapten

 

2001 - 2011      Flagg nr 1744         Bengt Cremonese   sjökapten

 

2011 - 2014      Flagg nr 1956         Thomas Bengtsson sjökapten

 

2014 - 2016      Flagg nr 1536         Torkel Bodin             sjökapten

 

2016 - 2018      Flagg nr 1742         Jan Brügge                sjökapten

 

2018 -               Flagg nr 2268         Bengt Viknander        sjökapten

 

   Stäng Sidan